اشعاری به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام

تنها غریب ؛بی کس و بی آشیان شدی

تبعیدی مجاور یک پادگان شدی

 

طوفان غم شکوه بهار تو را گرفت

بیهوده نیست این همه رنگ خزان شدی

 

آقا! مدینه، سامره فرقی نمیکند

وقتی شبیه مادر خود قد کمان شدی

 

مانند کوه مانده ای و ایستاده ای

هرچند بارها هدف دشمنان شدی

 

دیروز گنبد حرمت بر زمین نشست

امروز نیز هجمه ی زخم زبان شدی

 

سیلی محکمی زده نامت به دشمنان

تو خار چشم طرح زنا زادگان شدی

 

آقا غرور سینه زنانت شکسته شد

حرمت شکسته ی ستم این و آن شدی

 

اینک بگو که شیر درآید ز پرده باز

وقتی دوباره سخره ی نا بِخردان شدی

 

گاهی بلاکش ستم ناروا شدی

گاهی پیاده در پی مرکب روان شدی

 

گاهی به یاد کرب و بلا گریه کردی و

گاهی کنار قبر خودت روضه خوان شدی

 

گاهی تو را به مجلس مِی برد دشمنت

پر غصه از تعارف نامحرمان شدی

 

گیرم تو را به بزم شرابی کشیده اند

کی میهمان طشت زر و خیزران شدی

 

بزم شراب رفتی و یاور نداشتی

با یاد عمه جان خودت خون فشان شدی

---------------------------------------------------------------

 

 

آسمان را آه جانسوزت ز پا انداخته

 

 مادرت را باز در هول و ولا انداخته

 

 

 

 کاری از دست طبیبان بر نمی آید غریب !

 

 در کنار بستر تو ، مرگ جا انداخته

 

 

 

 پوستی بر استخوان داری به زهرا رفته ای

 

 خون ِ دل خوردن تو را از اشتها انداخته

 

 

 

 رفته رفته حجره ات گودال سرخی می شود

 

 زهر لبهای تو را از ربنا انداخته

 

 

 

 تشنگی بی رحم تر از نیزه ی زیر گلوست

 

 تارهای صوتی ات را از صدا انداخته

 

 

 

 جام می شرمنده ی اندوه چشمانت شده

 

 ماجرا را گردن شام بلا انداخته

 

 

 

 شام گفتم، خیزران آمد به یادم "وای وای"

 

 گریه ها را یاد طشتی از طلا انداخته

 

 

 

وحید قاسمی

 

 

تنها امام سامره تنها چه میکنی؟

 

در کاروان سرای گداها چه میکنی؟

 

 

 

دارم برای رنگِ تنت گریه میکنم

 

پایِ نفس نفس زدنت گریه میکنم

 

 

 

باور کنیم حرمت تو مستدام بود؟

 

یا بردن تو بردنِ با احترام بود؟

 

 

 

باور کنیم شأن تو را رَد نکرده است؟

 

این بد دهانِ شهر به تو بد نکرده است؟

 

 

 

گرد و غبار، روی تو ای یار ریختند

 

روی سر ِتو از در و دیوار ریختند

 

 

 

مردِ خدا کجا و اینهمه تحقیر وایِ من

 

بزم شراب و آیه ی تطهیر وایِ من

 

 

 

هرچند بین ره بدنت را کشید و بُرد

 

دستِ کسی به رویِ زن و بچه ات نخورد

 

 

 

باران نیزه، نیزه نصیب تنت نشد

 

دست کسی مزاحم پیراهنت نشد

 

 

 

این سینه ات مکان نشست کسی نشد

 

دیگر سر تو دست به دست کسی نشد

 

 

 

علی اکبر لطیفیان

 

 

صدای زمزمه ی جامعه کبیره ی توست

 

که چشم ها همه اشک و نگاه خیره ی توست

 

 

 

هر آنکسی که در امواج عشق افتاده

 

برای عرض ادب در پی جزیره ی توست

 

 

 

کلاس درس محبت کلامکم نور است

 

اگر محب علی گشته ایم سیره ی توست

 

 

 

شما که محبط وحیید و معدن رحمت

 

تمام دار و ندارم غم عشیره ی توست

 

 

 

میان صحنه ی محشر شفاعتی بکنید

 

صدای ضجه ، صدای غلام تیره ی توست

 

 

 

کنار ذره ای از ناخن شما باید

 

تمام ناقه ی صالح به سجده در آید

 

 

 

قدم زدی به مسیر مدینه ، سامرا

 

به جاده های کویر مدینه ، سامرا

 

 

 

تمام غربت چشم تو را شهادت داد

 

مناره های منیر مدینه ، سامرا

 

 

 

چه زخم ها که به قلب شما زدند آقا !

 

ستمگران حقیر مدینه ، سامرا

 

 

 

دوباره روز دوشنبه چه نحس می آمد

 

به سمت شهر فقیر مدینه ، سامرا

 

 

 

برای مادر خود گریه می کنید انگار

 

بنال مرغ اسیر مدینه ، سامرا

 

 

 

برای بانوی پهلو شکسته ی حیدر

 

برای صورت نیلی حضرت مادر

 

 

 

دوباره اشک غزل های منزوی ای وای

 

شراره می چکد از چشم مثنوی ای وای

 

 

 

شکست حرمت گنبدطلای سامرا

 

شکست بغض فضاهای معنوی ای وای

 

 

 

اگر چه منزلتت خدشه بر نمی دارد

 

دچار زخم جسارات می شوی ای وای

 

 

 

شما کجا و زمین گدا نشین مسیر

 

شبیه عمه به ویرانه می روی ای وای

 

 

 

بمیرم از چه پس مرکب سیاهی ها

 

کنار مردم این شهر می دوی ای وای

 

 

 

برای گریه کنانت اگر جسارت نیست ،

 

بگو که زخم روی ناخن شما از چیست ؟؟!

 

 

 

به دور مرقدت امشب ملایکه دارند ؛

 

بررای غربت چشمانت اشک می بارند

 

 

 

چقدر بی خرد است آن عدو نمی داند

 

درندگان به کف پات سجده می آرند

 

 

 

به سوی بزم شرابت کشند اما شام

 

امان ز مردم پستی که بین بازارند

 

 

 

برای دیدن سرها هجوم آوردند

 

جماعتی همه رفتند سنگ بردارند

 

 

 

به سمت بزم شراب این صدای گریه ی کیست ؟

 

صدای شیهه ی شلاق های دربارند

 

 

 

صدای گریه ی زهرا ، قرائت قرآن

 

صدا صدای تلاقی خیزران ، دندان

 

 

 

مجتبی کرمی

 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید